TheGridNet
The Xenia Grid

Xenia

Grid

36º F
39º F
34º F

Tóm tắt thời tiết

Bầu trời quang đãng
36 º F
34 | 39
07:00 pm  07 / 12
29º F 29 | 29
5 mph
Tuyết nhẹ
29%
10:00 pm  07 / 12
28º F 28 | 28
6 mph
Tuyết nhẹ
29%
01:00 am  08 / 12
28º F 28 | 28
5 mph
Tuyết nhẹ
65%
04:00 am  08 / 12
28º F 28 | 28
4 mph
Tuyết nhẹ
65%
07:00 am  08 / 12
26º F 26 | 26
2 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
54%
10:00 am  08 / 12
30º F 30 | 30
2 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
2%
01:00 pm  08 / 12
34º F 34 | 34
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
04:00 pm  08 / 12
34º F 34 | 34
5 mph
Ít mây: 11-25%
0%
07:00 pm  08 / 12
27º F 27 | 27
2 mph
Ít mây: 11-25%
0%
10:00 pm  08 / 12
27º F 27 | 27
2 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
01:00 am  09 / 12
26º F 26 | 26
6 mph
Mây vỡ: 51-84%
0%
04:00 am  09 / 12
26º F 26 | 26
6 mph
Mây rải rác 25-50%
0%